Projektová a inženýrská činnost

Nabízíme

  • Projektovou dokumentaci všech stupňů včetně dodavatelské dokumentace
  • Architektonické návrhy, studie a vizualizace
  • Statické a dynamické posudky a výpočty
  • Rozpočty a výkazy výměr
  • Inženýrskou činnost
  • Návrhy interiérů
  • Pasportizaci stávajících objektů

Zajišťujeme projektování bytových, občanských, průmyslových, dopravních a inženýrských staveb, veškerou inženýrskou činnost pro získání všech potřebných povolení.

Zpracování architektonických návrhů, studií a řešení interiérů.

Cena je stanovena individuální kalkulací dle rozsahu požadovaných prací.